Célunk, hogy növeljük a magyar döntéshozók üzletemberek, politikusok tárgyalási versenyképességét.

Ezért hoztuk létre a NEGTECH módszert

Megtapasztaltuk, hogy a magyar tárgyalók sokszor hatalmas hátránnyal indulnak egy nyugat-európai, amerikai vagy akár egy keleti tárgyalópartnerrel szemben. Ez pedig potenciális üzleti lehetőségektől vágja el az országunkat.

Szolgáltatásunk két pillére egyrészt tárgyalástechnikai és taktikai tanácsadás, másrészt a vezetőkiválasztás és jelöltvizsgálat. A NEGTECH módszerben ötvöztük az évtizedes pszichológiai, rendvédelmi és üzleti tapasztalatokat annak érdekében, hogy ügyfeleink gyakorlatban használható tudást és tapasztalatot szerezzenek.

A NEGTECH működési alapelve a személyre szabott és gyakorlatcentrikus szemlélet. Ebből adódóan nincs két egyforma tanácsadási vagy kiválasztási folyamatunk. Munkánk során maximálisan alkalmazkodunk a megrendelő speciális igényeihez, különleges helyzetéhez.

Célunk, hogy munkánkkal hatékony támogatást nyújtsunk ügyfeleinknek:

A tárgyalástechnika területén lendületes, dinamikus, változatos tárgyalási helyzetekben próbálhatják ki magukat, és szerezhetnek izgalmas és egyben hasznos élményeket. Ez lehetőséget teremt nemcsak a tárgyalási tapasztalataik gazdagítására, hanem a tárgyalási versenyképesség növelésére is.  Módszerünk lényege, hogy megfordítottuk a szokásos tréningkeretet (egy tréner és több résztvevő), nálunk több tanácsadó segít egy résztvevőnek, ettől lesz nagyon személyre szabott, változatos és izgalmas.

Az alkalmasságvizsgálat során az alapos pszichológiai vizsgálatot szituációs gyakorlatokkal kiegészítve térképezzük fel, hogy a jelölt személyiségprofilja és képességstruktúrája mennyiben illeszkedik az adott munkakör jellemzőihez és a megrendelő elvárásaihoz.

TÁRGYALÁSTECHNIKA

A hatékony tárgyaló úgy éri el a célját, hogy képes a partnere  tárgyalási hajlandóságát az adott tárgyalási folyamatban, valamint annak lezárulása után is   fenntartani (tehát a partner a jövőben is szívesen ül le vele egy tárgyalóasztalhoz), még akkor is, ha a partnere nem érte el a saját célját. A tapasztalt tárgyalók nemcsak az aktuális céljukra fókuszálnak, de a tárgyalópartnerrel való kapcsolatépítést is szem előtt tartják. A kapcsolat építése és fenntartása hosszú távon teremt alapot az érdekek tárgyalás útján történő érvényesítéséhez, és esélyt ad az ideális helyzet létrejöttéhez: ilyenkor mindkét fél elégedetten áll fel a tárgyalóasztaltól, és a jövőben is szívesen tárgyal a másikkal. A hosszú távon is eredményes tárgyalás alapja a jól kiépített és fenntartott kapcsolat a tárgyalópartnerek között.

Vannak azonban nehéz tárgyalási helyzetek, amelyektől előre félünk, rettegünk vagy dühösek vagyunk, ezért  frusztrálva,  feszülten vagy bizonytalanul megyünk bele. Ilyenkor borítékolható a kudarc, mert érzelmeink, indulataink elvonják a figyelmet a tárgyalás folyamatának lényeges aspektusairól, és ezáltal elveszítjük a kontrollt a saját viselkedésünk, reakciónk fölött (a feszültségünk bábjaként válunk a tárgyalópartner áldozatává). Ennek a feszültségnek több forrása is lehet: fakadhat a tárgyaló személyiségéből, a tárgyalópartnerből, a tárgyalás körülményeiből (helyszín, időkorlát stb.) vagy a tárgyalás súlyából is.

Minden helyzetben, időpontban és bármilyen területen helytálló tárgyaló nem létezik. Mindannyiunknak vannak gyenge pontjaink, rossz napjaink. A fontos vagy nehéz tárgyalások mindig felkészülést igényelnek. Ebben nyújtunk segítséget. Az alábbi területeken, személyre szabott, egyéni felkészüléssel biztosítjuk a tervezett tárgyalás taktikai és technikai támogatását: tárgyalási stratégia megtervezése, lehetséges tárgyalási pozíciók kialakítása, meggyőzési stratégiák, érdekérvényesítési módszerek és manőverek, érzelmek, indulatok, feszültség hatékony kezelése. 

KIKNEK AJÁNLJUK

Olyan döntéshozóknak és tárgyalóknak, akik szeretnének tudatosan és hatékonyan végrehajtani egy tárgyalási folyamatot. Akik tudják, hogy a fenntartható üzlet kulcsa az eredményes megállapodás. Pl. cégvezetők, beszerzési vezetők, salesvezetők, tárgyalók, tulajdonosok, női vezetők. 

Ajánljuk azoknak, akik már elég tapasztalatot szereztek a kommunikációval, asszertivitással vagy tárgyalással foglalkozó tréningek világában, és továbblépnének, személyes fejlődésükre helyeznék a hangsúlyt.

Ajánljuk azoknak, akik speciális helyzetben vannak: olyan beosztást, pozíciót töltenek be, amely miatt nem vehetnek részt tréningcsoportokban, személyre szóló és diszkrét szolgáltatást keresnek. Akik védett körülmények között szeretnék kipróbálni, megtapasztalni, hogy milyen a tárgyalási komfortzónán kívül kerülni.

NEGTECH tárgyalástechnikai módszer:

1. Lépés: Egyéni konzultáció

Az egyéni konzultációnk során segítséget nyújtunk ügyfeleink céljaik megtalálásában és az oda vezető út felrajzolásában. Szakembereink, egyénre szabott tanácsokkal segítenek és előkészítenek a folyamat megkezdésére.

2. Lépés: NEGTECH Standard szituációs gyakorlatok

NEGTECH Standard szituációs gyakorlatok. Ennek során feltárulnak azok az erősségek, amelyekre alapozva a gyengeségeket korrigálhatjuk vagy előnyt kovácsolhatunk belőlük. A felmérés alapján egy személyre szabott, gyakorlatorientált tanácsadási tervet dolgozunk ki.

3. Lépés: Megállapodás

Kölcsönös megállapodás a megrendelővel a tanácsadási folyamat céljáról és gyakoriságáról.

4. Lépés: Személyre szabott tanácsadási folyamat

(A megállapodásban szereplő gyakorisággal és időtartamban) a NEGTECH Taktikai Házban. Szimulációs gyakorlatok segítségével olyan tárgyalási helyzeteket modellezünk, amelyek lehetőséget adnak nemcsak kimozdulni a komfortzónából, de – pszichológusunk és tanácsadóink segítségével – új, hatékony, eredményes tárgyalási stílus kialakításához is.

5. Lépés: Gyakorlat

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a megrendelő „terepen”, élő környezetben próbálja ki a taktikai házban megszerzett ismereteket.

6. Lépés: Stratégiai tanácsadás

Stratégiai és taktikai tanácsadás konkrét tárgyalási helyzethez.

KIVÁLASZTÁS - ALKALMASSÁGVIZSGÁLAT

A fontos, stratégiai jelentőségű pozíciókra gyakran hosszú és energiaigényes feladat megtalálni a legalkalmasabb jelöltet. Az időnyomás, vagy egyéb, a döntést sürgető körülmények hatására hajlamosak vagyunk túlzó kompromisszumokat kötni vagy elhamarkodottan dönteni a leendő munkavállalókkal kapcsolatban. Ennek  eredményeképpen nem az elvárásainknak leginkább megfelelő és az adott munkakört leghatékonyabban betöltő személy kerül felvételre. Később ezekért a döntéseinkért sokszoros árat fizetünk, mert nemcsak az új csapattag nem válik be, de adott esetben az egész csapat összeomolhat. 

Éppen ezért hoztuk létre a NEGTECH jelöltvizsgálati módszert, amely a legmegfelelőbb jelölt kiválasztását célozza meg több szempontú és többirányú alkalmasságvizsgálati módszert alkalmazva.  A módszer lényege a személyes jelenlét és a célirányos, munkakör-specifikus vizsgálati metodika. Tapasztalt pszichológusaink egy személyre szabott beszélgetés alkalmával mérik fel a jelöltet, ezt egészíti ki a munkakör-specifikusan összeállított tesztsorozat, majd a megrendelővel folytatott konzultáció alapján kidolgozott szituációs gyakorlatsor. A vizsgálat során komplex és összetett képet kaphatunk a jelöltről.

Nemcsak az a fontos, hogy a jelölt valóban motivált legyen az adott munkakör betöltését illetően, hanem az is, hogy minél nagyobb átfedés legyen a munkakörhöz rendelt pszichológiai követelmények és a jelölt pszichológiai jellemzői között. Ebben az esetben valószínűsíthető leginkább az, hogy a jelölt hosszú távon  képes lesz megfelelni a munkáltató elvárásainak úgy, hogy ő maga is szívesen és elkötelezetten végzi a feladatait. Így kisebb az esélye a lemorzsolódásnak (csökkenthető a fluktuáció), valamint  minimalizálható a betegállományban töltött idő.

Mikor ajánljuk?

Vezetői kiválasztásnál, kritikus üzleti területre érkező jelöltek esetében, csapatvezetők kiválasztásakor.

NEGTECH jelöltvizsgálati módszer

LÉPÉS 1.

egyeztetés a megbízóval a jelölt pozíciójához kapcsolódó elvárásokról.

LÉPÉS 2.

a jelölt pszichológiai felmérése, amely magában foglalja egyrészt a négyszemközti, félig strukturált pszichológiai interjút, másrészt a munkakör-specifikusan összeállított pszichológiai tesztek kitöltését.

LÉPÉS 3.

Szimulációs gyakorlatok a NEGTECH Taktikai Házban. Megvizsgáljuk, hogy a jelölt tesztekben felmért képességeit mennyire tudja a gyakorlatban használni és hatékonyan érvényesíteni. Tapasztalt tanácsadóink segítségével az adott munkakörben tipikus helyzeteket modellezünk. A megbízó igénye esetén azt is vizsgáljuk, hogy az adott pozíció szélsőséges helyzeteit hogyan reagálja le a jelölt. A Taktikai Ház gyakorlatait pszichológusunk állítja össze és irányítja. Tanácsadóink a szituációs gyakorlatok eredményes végrehajtásához évtizedes tapasztalataikat is felhasználják. Itt megfigyelőként a megbízónk is jelen lehet.

RÓLUNK

A NEGTECH  új megközelítést nyújt a tárgyalástechnika és a kiválasztás területén . 

A tárgyalásokra történő felkészítést olyan módszerekkel végezzük, ami mind a keretekben, mind a tartalmát tekintve messze túlmutat a szokásos tréning-forgatókönyveken. Ezzel kívánunk valódi, személyre szabott segítséget nyújtani a hozzánk forduló, tárgyalásban előrelépni vágyó megrendelőinknek. 

A kiválasztásban komplex, több szempontú vizsgálattal adunk átfogó képet a megrendelőinknek.

Célunk, hogy gyakorlatcentrikus és személyre szabott szolgáltatással segítsük a megrendelőinket a kiválasztás és a tárgyalástechnika területén, segítségünkkel a vezetők és üzletemberek felülemelkedhetnek  a dobozos tréningek szintjétől.   Továbbléptünk, mert láttuk, hogy az üzleti életben több kell egy-egy csoportos foglalkozásnál. 

Egy sikeres vállalkozás vagy ország meghatározó összetevője, hogy vezetői mennyire hatékonyak a tárgyalási szituációk megnyerésében. Egy tárgyalás sokszor hatalmas előkészületet, kutatást és sok-sok gyakorlást igényel. Az elmúlt évtizedek társadalmi és politikai berendezkedése miatt nem állunk jól a tárgyalási szituációk kezelésében, ezen a területen a régiónkban és a világban sokan tőlünk hatékonyabban teljesítenek.

Andrási Zsuzsanna igazságügyi  klinikai szakpszichológus és Hampuk Richárd üzletember összefogásából létrejött a NEGTECH (NEGotiation TECHniques), ahol az évtizedes pszichológiai és üzleti tapasztalat a tárgyalások és a jelöltválasztások sikere köré összpontosul. 

Tanácsadó és kiképző csapatunk tagjai  speciális bűnügyi egységek volt  tárgyalói, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek nemcsak a tárgyalások, hanem a speciális képzések területén is.

Andrási Zsuzsanna
társalapító

Igazságügyi klinikai szakpszichológus. Szaktudásával – a rendőrség kötelékén belül – több mint két évtizeden át segítette a különleges rendőri bűnügyi egységek, valamint más rendvédelmi szervek munkáját. Szakterülete: tárgyalási technikák, kapcsolatépítés, kapcsolattartás.

Hampuk Richárd
társalapító

Újgenerációs üzletember, 12 éves kora óta vállalkozik. Több ezer tárgyaláson van túl itthon és külföldön. Önkéntesként részt vett Barack Obama újraválasztási kampányában is.

Bárány Attila
vezető kiképző

Bűnügyi szakemberként 20 évet töltött a rendőrségen, a társadalom minden rétegével kapcsolatot tartott. Vezetőként számos sikeres tárgyalást tudhat magáénak. Részt vett különleges rendőri egységek kiképzésében is.

Kőhalmi Laura
pszichológus

A rendvédelmi területen töltött több mint 10 év során a különböző vérmérsékletű személyekkel való kommunikációban, befektetői szemlélete révén pedig a civil életben számos tárgyalási tapasztalatot szerzett.

Kiss Árpád
vezető kiképző

Több mint 20 éven keresztül különböző rendvédelmi szerveknél szolgált. Bűnügyi területen vezetőként és tárgyalótisztként számos bűnügy felderítésében ért el sikereket.

Hasznos tartalmak

Lépjen kapcsolatba velünk!

+36 20 938 71 27

hello@negtech.hu

Negtech Kft.
Adószám: 27749492-2-14

Legyen tudatos és hatékony minden tárgyalási helyzetben.